درباره ما

شرکت پاکدست شمال در سال 1382 با سرمایگذاری بخش خصوصی در شهر صنعتی رشت با هدف تولید انواع محصولات لاتکس (دستکش های خانگی ،و صنعتی و معاینه جراحی و....)تاسیس گردیده باتوجه به اینکه مدیران موسس این واحد تولیدی جزء اولین تولیید کنندگان در صنعت محصولات لاتکس در ایران میباشند ،تصمیم گرفتن شرکتی با نگرش نوین در زمینه ارائه انواع محصولات از لحاظ کمی و کیفی با هدف تامین نیازهای بازار داخلی ایجاد نماید ودر حال حاضر با تلاش های بی وفقه در سه شیفت کاری مشغول تولیدو ارائه محصولات خود در فاز دستکش های صنعتی و خانگی به بازار می باشد.